X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod O nás Řízení kvality

Systém řízení kvality při vývoji a výrobě rozváděčů

Více jak dvacetileté působení na trhu je důkazem naší spolehlivosti a stability. Výrobky jsou zkoušeny a certifikovány dle evropských norem. Rozváděčům vyrobeným v naší společnosti byla udělena značka kvality ESČČeská kvalita. Systém vývoje a výroby rozváděčů na všech provozovnách je udržován a certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2015.


Politika jakosti

Naše společnost patří ke klíčovým dodavatelům elektrotechnických komponentů pro elektrotechniku a energetiku v naší zemi. Ve společnosti se vyrábí rozpojovací jistící skříně, přípojkové skříně, elektroměrové rozvaděče, skříně pro plynoměry, zásuvkové skříně, staveništní rozvaděče, rozvaděče pro veřejné osvětlenízakázkové rozvaděče.
Naše společnost chce být moderní společností s pevným postavením na tuzemském i zahraničním trhu. Uplatňuje a udržuje systém managementu jakosti a neustále zlepšuje jeho efektivnost v celé společnosti. Od důsledného aplikování zásad managementu jakosti všemi zaměstnanci očekává prospěch v různých formách (zvýšená účinnost řízení, zlepšená výkonnost zaměstnanců, nižší náklady související s reklamacemi výrobků a služeb, spokojenost zákazníků, stabilní postavení na trhu, zvyšování obratu, minimalizace rizik, hledání nových příležitostí, zvyšování spokojenosti zaměstnanců).
V této souvislosti jsou stanoveny následující principy v oblasti managementu jakosti:

  • Naplňovat potřeby a očekávání zákazníků včetně dalších zainteresovaných stran (dodavatelů, zaměstnanců a vlastníků) pro dosažení jejich spokojenosti a k získání konkurenčních výhod.
  • Neustále zlepšovat efektivitu procesů systému managementu jakosti
  • Identifikovat a plnit zákonné požadavky, předpisy týkající se výrobků, procesů a činností, včetně požadavků odsouhlasených zákazníky.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2015. Politiku prosazuje ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní zaměstnance je vzorem. Zavazuje se k plnění požadavků systému managementu jakosti a je si vědomo nutnosti podpory pro zajištění činnosti procesů systému managementu jakosti, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
Klade důraz na zvyšování kompetentnosti, motivace a informovanosti zaměstnanců. Dbá na včasnou identifikaci a optimální zajišťování potřebných zdrojů (zaměstnanci, informace, infrastruktura, zařízení a finanční prostředky). Pravidelně ověřuje funkčnost systému managementu jakosti, stav a výsledky zlepšování. Identifikuje příležitosti a rizika, a dbá na eliminaci rizik.

Vytisknout stránku

Novinky

Recertifikační audit systému řízení jakosti a dozorový audit EZÚ

11.12. 2018

Rozváděčům vyrobeným v naší společnosti byla udělena značka kvality ESČ a Česká kvalita. Systém vývoje a výroby rozváděčů na všech provozovnách je udržován a certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2015.

Provozní doba v závěru roku 2018

5.12. 2018

Vážení obchodní přátelé, v době od 21.12.2018 do 6.1.2019 budou provozovny naší společnosti uzavřeny. V této době můžete pro komunikaci s námi využít e-mail nebo fax (viz http://www.elplast-kpz.cz/kontakty). Provoz bude naplno obnoven od 7.1.2019.

Archiv novinek