Elektroměrové rozvaděče

Nabízíme elektroměrové rozvaděče zpravidla do jmenovitého proudu hlavního jističe 80 A dle podmínek a specifikací jednotlivých distribučních společností. S námi můžete měřit odběry domů, malých provozoven, chat, garáží, ale i rozsáhlých průmyslových objektů, rekreačních zařízení či výroben elektrické energie. Dle specifikace můžete vybírat rozvaděče pro přímé měření, kdy měřený proud protéká přímo elektroměrem. Vybírat můžete z třífázových a jednofázových. Oba dva typy se pak dělí na jednotarifní a dvoutarifní.

Druhým typem jsou rozvaděče pro nepřímé měření, kdy měřený proud protéká měřícími transformátory proudu (MTP). Ty převádí proud na nižší proud protékající posléze elektroměrem. Tyto rozváděče naopak rozdělujeme podle hodnoty jmenovitého proudu hlavního jističe měření, která se pohybuje na škálách do 160 A, 250 A, 630 A a nad 630 A. Typy nad 160A jsou vyráběné na zakázku podle specifických požadavků.


Probíhá načítání komponenty
PER 22/1f/40 53.1.3 pilíř (3D)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 2/1f/40 vestavná (Modul)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 2/1f/40 pilíř (Modul)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER PRE/3f/63 3.1.2 vestavná (3D)
Nejprodávanější
PRE
PER 1/3f/40 vestavná (Modul)
Nejprodávanější
E.ON
PER 1/3f/40 pilíř (Modul)
Nejprodávanější
E.ON
PER 1/3f/40 v pilíři (AHVO)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 1/3f/63 v pilíři (AHVO)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 11/3f/40 vestavná (Modul)
Nejprodávanější
E.ON
PER 11/3f/40 pilíř (Modul)
E.ON
PER 1/3f/40 na stožár (AHVO)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 1/3f/63 na stožár (AHVO)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON

Nenašli jste potřebný rozvaděčKontaktujte nás s poptávkou. Máte-li požadavky na rozvaděče jiné než jsou v katalogu, rádi vám zhotovíme zakázkový rozvaděč přesně dle zadání.