Rozváděče pro třífázové elektroměry

Garantujeme připojení!

U rozvadečů označených štítky garantujeme připojení v příslušných distribučních společnostech. Rozvaděče vyhovují připojovacím podmínkám distribučních společností a lze je samozřejmě použít i pro podružné měření  (za měřením distributora), nebo pro regionální distribuční společnosti.

Při problémech s připojením kdykoliv kontaktujte naší technickou podporu, která Vám pomůže s řešením nestandartní situace.

Distribuční společnost ČEZ

Distribuční společnost je ta, která vlastní síť ze které bude rozvaděč napojen, ale nemusí být stejná s dodavatelem elektrické energie, který vám elektrickou energii fakturuje.

Distribuční společnost E-ON
Distribuční společnost PRE

Probíhá načítání komponenty
PER 2/3f/63 v pilíři (AHVO)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 2+PS 3x100A vestavěná (Modul)
Nejprodávanější
E.ON
PER 2/3f/40 3.1.3 na stožár (3D)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 2/3f/40 5.1.1 na stožár (3D)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 1/3f/40 pilíř (Modul)
Nejprodávanější
E.ON
PER 1/3f/63 pilíř (Modul)
Nejprodávanější
E.ON
PER 22/3f/40 5.1.3 vestavná (3D)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 22/3f/63 5.1.3 vestavná (3D)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 22/3f/80 5.1.3 vestavná (3D)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 11/3f/40 pilíř (Modul)
E.ON
PER 1/3f/63 33.1.2 pilíř (3D)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON
PER 1/3f/40 33.1.2 pilíř (3D)
Akce
Nejprodávanější
ČEZ
E.ON