Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Elektroměr: Péče, ovládání a návody k použití

Elektroměr: Péče, ovládání a návody k použití

Elektroměr je důležitým zařízením, které měří spotřebu elektrické energie a slouží k fakturaci a správě energetických účtů. Je vlastnictvím distribuční společnosti, která je zodpovědná za jeho instalaci, údržbu a správu. V následujícím článku se zaměříme na to, jak o elektroměr pečovat, jak postupovat v případě jeho poškození, jak jej ovládat a kde najít návod k jeho použití.

Péče o elektroměr

Elektroměr je zařízení, které vyžaduje správnou údržbu a péči. Většinu údržby zajišťuje distributor. Ten také vyžaduje, aby elektroměr byl umístěn na vhodném místě, chráněný před vlivem povětrnostních podmínek a nebyl vystaven nadměrnému teplu, vlhkosti nebo prachu. Pravidelná kontrola elektroměru pomáhá udržet jeho správnou funkci a přesnost měření. V případě, že si všimnete jakýchkoli anomálií, jako je například poškození či nefunkčnost, je důležité informovat distribuční společnost.

Naše elektroměrové rozváděče typu PER chrání elektroměr před vlivem povětrnostních podmínek a vyhovují požadavkům jednotlivých distribučních společností!

 

Přístup k elektroměru

Distribuční společnost má právo a povinnost pravidelně kontrolovat a číst údaje z elektroměru, aby mohla správně fakturovat spotřebu elektrické energie a provádět potřebné údržby. Pokud je elektroměr umístěn v objektu s omezeným přístupem, jako například v bytě v bytovém domě, měli by obyvatelé umožnit přístup k elektroměru pracovníkům distribuční společnosti. V takovém případě distribuční společnost často požaduje, aby byl elektroměr umístěn na místě snadno přístupném, například ve společném prostoru, chodbě nebo technické místnosti. Vě většině případů distribuční společnosti požadují umístění elektroměrů na veřejně přístupném místě. Je důležité dodržovat pravidla a zajišťovat bezproblémový přístup k elektroměru. 

Pokud je, například z důvodu neoprávněné manipulace, žádoucí zabezpečit elektroměrový rozváděč zámkem, je nutné kontaktovat distribuční společnost, která za úplatu poskytne systémový klíč a zámek, aby byl zachován přístup k elektroměru majiteli odběrného místa i pracovníkům distributora.

 

Naše elektroměrové rozváděče lze opatřit pákou pro osazení vložky zámku nebo okem pro visací zámek, které poskytuje distribuční společnost pro zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s elektroměrem.

 

Postup v případě poškození elektroměru

V případě, že elektroměr utrpí poškození, například v důsledku nešťastné události, elektrického zkratu nebo vnějšího vlivu, je důležité informovat distribuční společnost okamžitě. Ta bude mít postup, jak s takovým případem naložit, například zajištění opravy nebo výměny elektroměru. Samostatné zásahy do elektroměru nejsou povolené, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení bezpečnosti.

Ovládání elektroměru

Elektroměry jsou zpravidla vybavené jednoduchým ovládacím panelem nebo digitálním displejem, který zobrazuje spotřebu energie a další relevantní informace. V případě potřeby nastavení nebo čtení údajů z elektroměru je vhodné postupovat dle návodu k použití nebo se obrátit na distribuční společnost, která může poskytnout potřebné informace.

Návod k použití elektroměru

Návod k použití elektroměru je důležitým zdrojem informací pro správné ovládání zařízení. Distribuční společnosti poskytují uživatelům přístup k návodu k použití, který obsahuje podrobné informace o instalaci, obsluze, údržbě a bezpečnostních pokynech týkajících se elektroměru. Návod k použití je k dispozici ve formě elektronického dokumentu na webových stránkách distribučních společností nebo prostřednictvím zákaznického servisu.

Informace k jednotlivým elektroměrům naleznete zde:

Správná péče, dodržování postupů v případě poškození, správné ovládání elektroměru a postup v souladu s návodem k použití jsou klíčové pro zajištění správné funkce elektroměru a přesného měření spotřeby elektrické energie. Spolupráce mezi uživateli a distribučními společnostmi je důležitá pro optimální využití elektroměrů a zajištění spolehlivého dodávání elektřiny. 

Je nutné udržovat elektroměrový rozváděč v dobrém stavu, aby byly zachovány veškeré technické parametry, bezpečnost provozu a spolehlivost dodávek elektřiny.