Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Elektroměrové rozvaděče pro nepřímé měření

Elektroměrové rozváděče pro nepřímé měřeníVyberte si u nás nejvhodnější elektroměrové rozváděče pro nepřímé měření odběrů nad 80 A. Rozváděče, které u nás naleznete, například oblíbený elektroměrový rozváděč PERP 160/100/ČEZ, vyhovují připojovacím podmínkám distribučních společností. Je možné je použít i pro podružné měření za měřením distributora nebo pro regionální distribuční společnosti.

Nepřímé měření se používá při měření vysokých příkonů. Pokud je proud, v některých případech i napětí, příliš vysoký, není možné je měřit standardním elektroměrem a měřený proud je žádoucí snížit. K tomu se používají měřicí transformátory proudu, na kterých dochází k převodu proudu, například ze 150 A na 5 A. Přes rozváděč tak prochází 150 A, které se v určitém poměru převedou na 5 A. Teprve ty pak měří elektroměr. Elektroměr pak zaznamenává zpět vynásobenou spotřebu v daném poměru.

Typickým příkladem nepřímého měření je i měření spotřeby u vedení vysokého napětí. Zde je potřeba použít pro měření elektroměrový rozváděč v zapojení s měřicími transformátory napětí, které sníží hodnotu měřeného napětí.

Máte jakékoliv problémy s připojením? Kdykoliv kontaktujte naši technickou podporu, pomůže vám s řešením situace.

 

Distribuční společnost ČEZ

Distribuční společnost je ta, která vlastní síť ze které bude rozvaděč napojen,

ale nemusí být stejná s dodavatelem elektrické energie,

který vám elektrickou energii fakturuje.

Distribuční společnost EG.D
Distribuční společnost PRE