Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Jak napojit elektroměrový rozváděč

Jak napojit elektroměrový rozváděč

Jak provést napojení elektroměrového rozváděče? Provedeme vás celým jeho připojením, povíme vám o umístění elektroměrových rozváděčů a seznámíme s jeho provedením.

 

Před připojením elektroměrového rozváděče se ujistěte, zda je způsob umístění a napojení měřicího zařízení v souladu s tím, co požaduje distribuční společnost. Mohlo by se stát, že umístění či zapojení bude v rozporu s ustanovením technických připojovacích podmínek a distribuční společnost zařízení neosadí.

 

Kdo má přístup do přípojkové skříně?

Do přípojkové skříně může zasahovat vždy jen pověřený pracovník distribuční společnosti. Případně ten, komu společnost přístup udělila.  Také vlastní přípojkové skříně nejsou povolené, mimo krátkodobých odběrů. Přípojkovou skříň většinou vlastní a dodává právě distribuční společnost.

Umístění elektroměrových rozváděčů

V typizovaných elektroměrových rozváděčích jsou umístěná měřicí zařízení – elektroměr, sazbový spínač a další technologie (například pro dálkový odečet spotřeby).  Měřící zařízení je také možné umístit do společných rozváděčů s přístroji pro rozvod za elektroměrem při dodržení podmínek distributora.

Umístění elektroměrových rozváděčů předepisuje a upřesňuje distribuční společnost ve vyjádření ke konkrétnímu odběrnému místu, které distribuční spolčenost vydává na základě žádosti o připojení.

V bytových domech

Umístění v samostatně požárně odděleném prostoru nebo chodbě či na schodišti. Každá pozice musí být označená popisem, kde je uvedené patro a číslo bytu.

V nebytových prostorech

Také se dává do odděleného prostoru, na schodiště nebo chodbu. Pozice pro elektroměr se označuje popisem odběru.

V rodinných domech, garážích a rekreačních objektech

Rozváděč patří vně objektu tak, aby bylo místo veřejně přístupné. Musí být na neuzamykatelném místě. Pokud je objekt situovaný tak, že není přístupný, musí být rozváděč na hranici pozemku z vnější strany.

Jak má vypadat elektroměrový rozváděč

  • Podobu uvádí především norma ČSN-EN 61439-1 a ČSN-EN 61439-3.
  • Definují to také distribuční společnosti vlastními předpisy (zvané Připojovací podmínky).
  • Připojit se může pouze rozváděč, který je v souladu s normami a připojovacími podmínkami.
  • Rozváděč musí obsahovat dokumentaci dle zákona č. 102/2001 Sb., musí k němu být vydané prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb., musí být označený znakem CE.


 
Rozváděč musí být vybavený schématem zapojení, dveře na sobě musí mít nesmazatelnou značku Pozor elektrické zařízení (černý blesk na žlutém pozadí v černě lemovaném trojúhelníku).

 


​Napojení elektroměrového rozváděče

Sepsali jsme pro vás pravidla pro napojení elektroměrového rozváděče. Pamatujte, že jde o elektrická zařízení, která musí instalovat, upravovat a opravovat pouze elektrikář.

  • Připojení přívodu a vývodu z rozváděče dimenzujte kabelem minimálně 4×10 mm2 v provedení sítě TN-C (odvod může být případně i 5x6 mm2 v TN-S).
  • Rozdělení vodiče PEN (přechod z TNC na TNS) realizujte až v podružném rozváděči, případně v měřené části elektroměrového rozváděče.
  • Jednotlivé vodiče je nutné zapojovat dle správného sledu fází (L1, L2, L3).
  • V sítích TT je nutné zapojení rozváděče upravit. Sítě TT pro napojení odběrných se ale již v ČR téměř nevyskytují.
  • V sítích TN je nutné pro ochranu v případě poruchy automatické odpojení od zdroje nadproudovým jisticím prvkem – jističem.
  • Pokud není součástí rozváděče hlavní jistič před elektroměrem, lze jej osadit do připravené pozice a zapojit připravené vodiče.

Naše elektroměrové rozváděče jsou kompletně připravené z výroby a není nutné do nich zasahovat. Samotné osazení a zapojení elektroměru provádí vždy technik distribuční společnosti.

 

Pro napojení vám doporučujeme tyto elektroměrové rozváděče

 
Distribuční společnost
ČEZ/EG.D PRE
Jmenovitý proud Počet fází Jednotarifní Dvoutarifní  
25 A

 

Jednofázové

    PER PRE/1f/25

 

40 A

PER 1/1f/40 PER 2/1f/40  

 

Třífázové

PER 1/3f/40 PER 2/3f/40  
63 A PER 1/3f/63 PER 2/3f/63 PER PRE/3f/63
80 A PER 1/3f/80 PER 2/3f/80