Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Jak zřídit elektrickou přípojku a kolik za ni zaplatíme?

Jak zřídit elektrickou přípojku a kolik za ni zaplatíme?

Čeká vás mezi jinými povinnostmi i zavedení elektrické přípojky k pozemku? Shrnuli jsme pro vás, jak při vyřizování elektrické přípojky postupovat a jaké poplatky vás čekají.

Napojení rodinného domu, nebo jiného odběrného místa, se skládá ze dvou hlavních částí. Jsou to přípojka a napájecí vedení. Přípojka je část vedení včetně pojistkové domovní skříně (též HDS – hlavní domovní skříň, nebo pojistkovka), kterou ve většině případů zřizuje distribuční společnost a následně je i jejím majetkem. Napájecí vedení začíná na vývodních svorkách pojistkové domovní skříně hlavním domovním vedením (také HDV – hlavní domovní vedení) a pokračuje přes elektroměrový rozváděč až do instalace. Tuto část zřizuje vždy žadatel o připojení či majitel nemovitosti.

Požádejte distributora

Přípojka je odbočením z distribuční soustavy a končí u vás v domovní pojistkové skříni. I když se nevyhnete jejímu zařizování, hned zpočátku vás uklidníme. Většinu poplatků za vás totiž hradí sám distributor elektřiny. Úhrada na vás spadne jen v některých případech. Zhotovení elektrické přípojky pro nové odběrové místo musí zařídit firma, která se stará o elektřinu, tedy ČEZ, EG.D (dříve E.ON) nebo PRE.

Jaká je cena elektrické přípojky

Aby se vše dalo do pohybu, musíte nejprve zaslat žádost o připojení k distribuční soustavě firmě, která elektřinu provozuje a je zodpovědná za její přenos. Prvním krokem je tak zjistit, který ze tří jmenovaných distributorů na vašem území elektřinu spravuje. Žádost podáváte právě jemu. Na rozdíl od dodavatele, kterého si můžete vybrat, vám distributor zůstane stále stejný.

Do příslušného formuláře vyplníte technické parametry odběrného místa, jako je seznam plánovaných spotřebičů, jejich příkon nebo velikost jističe (například 1×16 A). Do přílohy nahrajete také situační plán vašeho domu nebo chaty, případně jiného příslušného objektu, a to i s jeho polohou. U nových staveb je také požadavkem přiložení katastrální mapy s vyznačením zamýšlené stavby. 

Kde vyplnit formulář:

Po podání formuláře vám do 30 dnů přijde od distributora návrh smlouvy o připojení. Najdete v něm všechny požadavky, termín připojení a náklady odvíjející se od hodnoty jističe. Čeká vás uhrazení zálohy odvíjející se od příkonu jističe, která činí 50 % nákladů.

Poté je na řadě očekávání technika, kterého vyšle distributor. V této fázi se obrňte trpělivostí. Distributorovi může realizace trvat i několik měsíců, během kterých bude řešit projektovou dokumentaci, výběr realizační firmy a majetkové poměry kolem vašeho pozemku.

Kolik stojí zřízení elektrické přípojky

V souvislosti s energetickým zákonem zřizuje v zastaveném území přípojku na své náklady distributor. Vy tedy za výkopové práce, administrativu a práci neplatíte. Pokud je váš dům nebo zahrádka mimo zastavěnou plochu, záleží na tom, jak je přípojka dlouhá. Je-li delší než 50 metrů, jdou náklady z vaší kapsy. A pokud zřízení přípojky platíte, jste zároveň jejím vlastníkem a musíte zajistit její provoz, případné opravy a údržbu. 

Pokud jste v zastavěném území nebo je vaše přípojka kratší než 50 metrů, platíte při zavedení elektřiny pouze poplatek za jistič. Výše tohoto poplatku se odvíjí od příkonu jističe – jeden ampér jednofázového jističe vyjde na 200 Kč, u třífázového jističe to je 500 Kč.

Kolik stojí elektrická přípojka

Dokončení připojení – kontaktujte odborníky

Již souběžně s realizací elektrické přípojky můžete realizovat napájecí vedení. Kontaktujte projektanta nebo elektrikáře, který vám navrhne řešení a realizuje napojení vašeho odběru z pojistkové domovní skříně. Součástí tohoto vedení musí být i elektroměrový rozváděč, který musí vyhovovat požadavkům daného distributora a platným normám. Po dokončení napájecího vedení zavolejte k odběrnému místu revizního technika, který vše zkontroluje a vystaví revizní zprávu. Revizní zprávu budete potřebovat pro distributora, aby mohlo dojít k osazení elektroměru a zahájení dodávek elektřiny.

Poté vás čeká už jen výběr vhodného dodavatele elektřiny, se kterým uzavřete smlouvu o dodávce.

Shrnutí: kroky k zavedení elektrické přípojky

  • Podejte žádost o připojení distributorovi elektřiny na vašem území.
  • Obdržíte návrh smlouvy o připojení, kterou si prostudujte a podepište.
  • Zaplaťte distributorovi zálohu odvíjející se od hodnoty jističe.
  • Čekejte na vyřízení všech náležitostí a realizaci přípojky distributorem.
  • Zavolejte elektrikáře pro realizaci napojení a revizního technika pro získání revizní zprávy.
  • Vyberte si dodavatele a sjednejte si podmínky odběru.