Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Jaké informace je nutné zjistit pro zadání výroby elektroměrového rozváděče?

Jaké informace je nutné zjistit pro zadání výroby elektroměrového rozváděče?

Pokud jste si nevybrali z naší nabídky elektroměrových rozváděčů, můžeme vám nabídnout výrobu zakázkového elektroměrového rozváděče. Pro navržení konstrukce a ocenění výroby zakázkového elektroměrového rozváděče je nutné získat konkrétní informace od investora, elektrikáře, nebo projektanta. Zde jsou některé specifické parametry, které by investor, elektrikář, nebo projektant měli uvést:

 1. Maximální proudová zatížitelnost: Specifikujte jmenovitý neboli maximální proud, který elektroměrový rozváděč musí zvládnout. Například 63A, 100A, 200A apod. Tato hodnota obvykle odpovídá, nebo je vyšší, než předřazené pojistky v přípojkové skříni. Také ji lze spočítat na základě součtu proudů jističů před elektroměrem a jejich předpokládané soudobosti. Pokud bude rozváděč pouze pro jedno odběrné místo, je to většinou hodnota jističe před elektroměrem.
 2. Distribuční společnost: Každá distribuční společnost má své požadavky na elektroměrový rozváděč, proto je nutné specifikovat distribuční společnost v místě montáže rozváděče. Nejčastěji se v ČR jedná o ČEZ Distribuce, PRE Distribuce nebo EG.D (dříve EON Distribuce).
 3. Způsob osazení: Nejčastěji je u rodinných domů osazení v plastovém pilíři na hranici pozemku, nebo ve zdivu na fasádě. Také může být rozváděč osazen ve zděném pilíři na hranici pozemku a pak se jedná o rozváděč do zdiva. U bytových domů pak může být ve zdivu v rozvodně, nebo na chodbě. Pokud je rozváděč v evakuační cestě, je to také nutné uvést v zadání, protože u těchto rozváděčů je vyžadována požární odolnost. Občas se rozváděče osazují i jiným způsobem, například na stěnu nebo na sloup.
 4. Počet elektroměrů: Uveďte počet elektroměrů, které budou umístěny v rozváděči. Například jeden elektroměr pro celý objekt nebo samostatné elektroměry (uveďte počet) pro jednotlivé byty nebo jednotky. Pro každý elektroměr je také nutné zjistit:
  • Jistič před elektroměrem: Specifikujte požadovaný proud, který bude nasmlouván s distributorem, nebo požadován u daného elektroměru, například 40A nebo do 63A.
  • Počet fází: Specifikujte počet fází elektroměrového rozváděče. Vždy se jedná o jednofázový (230 V) nebo třífázový (400 V) systém.
  • Sazba (noční proud): Uveďte požadavky na požadované sazby. Rozváděče pro garáže, chaty, nebo drobné odběry dostačují jednosazbové. Na druhou stranu rodinné domy, byty, areály, firmy a další objekty jsou většinou dvousazbové, tedy s nočním proudem a ovládáním spotřebičů. Také odběry jako nabíjecí stanice a výrobny je dobré řešit jako dvousazbová odběrná místa. 
  • Fotovoltaická elektrárna (FVE): Jsou odběrná místa, kde nepřipadá FVE v úvahu, kde lze s FVE počítat a kde je FVE již osazená. Pak je nutné specifikovat, že odběrné místo bude bez FVE, v odběrném místě je plánovaná FVE, nebo je v odběrném místě již osazená FVE, nebo jiný zdroj elektrické energie.
 5. Průřez a řešení přívodního vodiče: Specifikujte požadovaný průřez přívodního vodiče, který bude připojen na přívodu od distribuční sítě. Tato hodnota závisí na maximálním přípustném proudu a délce přívodu. U běžných jednotlivých odběrných míst většinou dostačuje do 16 mm2. Nejčastěji je přívod řešen koncově, tedy že kabel končí v rozváděči. V bytových domech se ale někdy používá přívod řešený stoupačkově, tedy přívod pokračuje bez přerušení k dalšímu rozváděči na dalším patře. Toto je nutné také specifikovat.
 6. Průřez vývodních vodičů: Uveďte požadovaný průřez vývodních vodičů pro každý elektroměr. Tato hodnota závisí na proudu jističe před elektroměrem, délce vedení a tím na úbytku napětí. U bytů a menších rodinných domů ve většině případů dostačuje do 16 mm2.
 7. Další specifické požadavky: V elektroměrových rozváděčích může být za určitých podmínek požadován a i osazen svodič přepětí, nouzové vypnutí CentralStop, dálkový odečet či jiné technologie. Požadavek je pak také nutné specifikovat v zadání či poptávce. Také pokud je například omezený prostor pro osazení, je to nutné specifikovat, aby se mohlo s omezením při návrhu a konstrukci počítat.
 8. Plánujte: Přípojka se většinou realizuje na desítky let. Je nutné zamyslet se také nad budoucností a naplánovat určité rezervy. Například pokud plánujete navýšení proudu hlavního jističe, nebo pokud by se mohl v budoucnu navýšit počet fází z 1 na 3. Je dobré počítat s dvousazbovým měřením u domů a domácností, kde je zatím měření jen jednosazbové. Také je možné ponechat rezervní místo pro další odběr, pokud třeba zvažujete podnikání či pronájem části objektu. Požadovaný budoucí stav je také nutné specifikovat v zadání. Pokud se bude s budoucím stavem počítat již při návrhu řešení, může to v budoucnu ušetřit značné náklady.

Tyto konkrétní informace o proudové zatížitelnosti, počtu elektroměrů, průřezu přívodu a vývodů, počtu fází, sazbových spínačů a další aspekty ovlivňují cenu rozváděče. Jejich přesná specifikace nám, jakožto výrobci elektroměrového rozváděče, umožní správně navrhnout konstrukci a ocenit náklady na výrobu zakázkového rozváděče, který splňuje vaše specifické potřeby a požadavky.

Pokud některý z parametrů neznáte, poraďte se s investorem, elektrikářem, nebo projektantem. Pokud jej nespecifikujete správně, nedostanete od nás nabídku se správnou specifikací pro vaší aplikaci a ani cena nebude odpovídat.

 

Poptávku a zadání můžete zaslat na některý z kontaktů zde, nebo můžete využít náš formulář poptávky elektroměrového rozváděče pro měření zde.