Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Jaký prostor by měl být kolem elektroměrového rozváděče?

Jaký prostor by měl být kolem elektroměrového rozváděče?

Při instalaci elektroměrového rozváděče je důležité brát v úvahu nejen technické specifikace a požadavky na připojení, ale také pravidla týkající se umístění a dostatečného prostoru kolem tohoto zařízení. Tyto aspekty jsou klíčové pro snadnou údržbu, efektivní provoz i bezpečnost.

Jaký prostor by měl být kolem elektroměrového rozváděče?

Prostor pro přístup i údržbu

To, jak velký prostor musí být vedle a před elektroměrovým rozváděčem z hlediska únikového prostoru, určuje ČSN EN 60439-1. Rozváděč by dle této normy měl být přístupný a neměl by být nikdy zastavěný například nábytkem. Pozor proto dávejte zejména na chodbách obytných a bytových domů.

Pamatujte, že by mělo být vždy možné otevřít dveře rozváděče tak, aby mu v cestě nic nepřekáželo. Vždy ale platí, že před rozváděčem a kolem něj by mělo být zachováno minimálně 80 cm. Prostor kolem rozváděče také musí umožnit otevření dveří minimálně na 90°.

Shrnutí – prostor kolem elektroměrového rozváděče:

  • Před elektroměrovým rozváděčem (rozvodnicí) nebo jádrem musí být volný prostor o hloubce alespoň 80 cm rovné plochy nebo terénu a o šířce minimálně v půdoryse rozváděče (rozvodnice), umožňující bezpečnou manipulaci s přístroji v rozváděči. Tento prostor nesmí však být nad schody.

Norma ČSN 33 2130 ed. 3 definuje zvláštní podmínky pro rozváděče umístěné v bytech pro handicapované:

  • Před elektroměrovým rozváděčem (rozvodnicí) nebo jádrem obsahujícím elektroměr a jistič před elektroměrem upravitelného bytu a bytu zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením musí být volný prostor o hloubce minimálně 1 000 mm × 1 200 mm rovné plochy nebo terénu definitivně upraveného. Je-li rozvaděč širší, je nutno zajistit manipulační prostor o šířce minimálně v půdoryse, umožňující bezpečnou manipulaci s přístroji v rozváděči. 
  • U upravitelného bytu a bytu zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením musí být elektroměr ve výšce 600 mm až 1200 mm nad podlahou a musí být umístěný ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky (například rohu stěn).