Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Kam umístit elektroměrový rozváděč

Kam umístit elektroměrový rozváděč

Kam patří elektroměrový rozváděč, aby byl přístup k němu nejen praktický, ale také, aby umístění odpovídalo normám a požadavkům distribučních společností?

Správné umístění je také důležité pro připojení a odběr energie, který zde bude probíhat. Hlavní podmínkou je, aby byl elektroměrový rozváděč umístěný v souladu s podmínkami distribuční společnosti. Zpravidla to je na hranici pozemku nebo na veřejně přístupném místě, aby pracovníci mohli provádět údržbu a odečty.

Elektroměrový rozváděč je zařízení, které slouží k osazení elektroměru distributora a měření spotřeby elektrické energie v budově. Je důležité, aby byl elektroměrový rozváděč umístěný správně, aby bylo možné provádět údržbu, opravy a odečty stavu a aby byl elektroměr chráněný před poškozením.

 

Kam s ním?

Konkrétní umístění elektroměrového rozváděče je před započetím prací vždy nutné konzultovat s distributorem. Jeho požadavky na umístění rozváděče je pak popsáno ve Smlouvě o připojení nebo ve vyjádření k odběrnému místu. Obecné požadavky na umístění řeší připojovací podmínky distributora.

Při výběru místa pro elektroměrový rozváděč je nutné zohlednit přístupnosti měření a riziko vzniku škod při zásahu do rozváděče nepovolanou osobou.

Nejvhodnější je umístit elektroměrový rozváděč co nejblíže přívodu elektrické energie, například do blízkosti pilíře s přípojkovou skříní distributora. Musí být v každém případě přístupný pracovníkům distributora, neměl by být zbytečně skrytý a cesta k němu by neměla obsahovat žádné překážky.

Elektroměrový rozváděč lze kombinovat s rozváděčem pro jištění okruhů v objektu. K tomuto účelu musí být rozváděč zkonstruovaný a typově schválený. Elektroměrová část a okruhová část pak musí být oddělena.

Správné umístění elektroměrového rozváděče je důležité pro bezpečnost a snadnou údržbu. Při umístění rozváděče je třeba dodržovat pokyny distribuční společnosti.

 

Před elektroměrovým rozváděčem musí být rovný volný prostor o hloubce alespoň 80 cm a o šířce minimálně stejné, jako je šířka rozváděče, který musí umožňovat bezpečnou obsluhu rozváděče. Rozváděč se nesmí umísťovat nad schody.

Střed elektroměru v rozváděči by měl být ve výšce 1 až 1,7 m (nebo 0,7 až 1,7 m pokud je elektroměrů v rozváděči více), od finální podlahy nebo terénu.

Bytové domy

V bytových domech se rozváděče měření umísťují v samostatném požárně odděleném a přístupném prostoru nebo na chodbě či na schodišti (nikoliv na rameni schodiště). 

Rodinné domy

U rodinných domů a rekreačních objektů se elektroměrové rozváděče umísťují vně objektu na trvale veřejně přístupném místě. Pokud je objekt situován na nepřístupném pozemku, musí být rozváděč umístěn na hranici pozemku v pilířku v oplocení nebo na hranici pozemku tak, aby byl dostupný z vnější strany pozemku. Elektroměrový rozváděč pak musí být co nejblíže k přípojkové skříni. 

 

 

Zahrádkářské kolonie a chatové osady

V zahrádkářských a chatových koloniích, v řadových garážích a podobně, se rozváděče měření soustředí do jednoho místa, které je veřejně přístupné a co nejblíže k místu připojení na síť. 

Provozovny a obchody

Pro provozovny, obchody a podobné objekty se většinou elektroměrové rozváděče umísťují vně objektu na trvale veřejně přístupném místě. V některých případech lze rozváděč měření umístit uvnitř objektu do prostoru, do kterého bude pracovníkům distributora zajištěný přístup.

Pokud si nejste jisti, kde umístění elektroměrový rozváděč, poraďte se s distribuční společností.

 

Co bychom si měli pamatovat:

  • Musí být trvale přístupný obsluze.
  • Před rozváděčem musí být volný prostor o hloubce a šířce 800 mm, aby šla otevřít dvířka v úhlu minimálně 90° a byla možná bezpečná obsluha. 
  • Nesmí být umístěný nad schody.
  • Nesmí být umístěný na sloup bez souhlasu majitele sloupu. 

 

Umístění nikdy nepodceňte

Výběr správného umístění elektroměrového rozváděče se může zdát jako obtížným úkolem. Pamatujte však, že je důležitým parametrem pro schválení připojení a pro to, aby distributor osadil elektroměr. Umístění a typ rozváděče se také odvíjí od typu stavby a od toho, jaká elektrická zařízení se v budově budou nacházet.