Měření spotřeby elektrické energie nabíjecích stanic

Měření spotřeby elektrické energie nabíjecích stanic

Měření spotřeby odběrného místa s nabíjecí stanicí má svá specifika.

Měření spotřeby odběrného místa s nabíjecí stanicí má svá specifika a některá tato specifika zatím nejsou zapracována do připojovacích podmínek jednotlivých distribučních společností.

Při plánová připojení odběrného místa je nutné zamyslet se nad:

  1. Bude se jednat o běžnou nabíjecí stanici, nebo rychlonabíjecí stanici?
  2. Odběratelem elektrické energie je soukromá osoba, nebo podnikatel?
  3. Bude vyžadována investorem sazba D27d nebo C27d, která je určená na podporu e-mobility?

 


 

1. Pohled z hlediska nabíjecí nebo rychlonabíjecí stanice

Polopřímé měření 125APokud se bude jednat o běžnou nabíjecí stanici, určitě postačí rozvaděč pro přímé měření.

Pokud se ale bude jednat o rychlonabíjecí stanici, bude nutné osadit měření nepřímé (polopřímé), které umožňuje měřit proudy nad 80A, respektive 100A.

2. Pohled z hlediska odběratele

Pokud je odběratelem soukromá osoba, není vlastně nutné žádné specifické opatření. Měřicí místo může být společné pro běžnou spotřebu domácnosti i pro spotřebu nabíjecí stanice. Ani nemusí být nabíjecí stanice blokována pro chod pouze v nízké sazbě.

Pokud je ale odběratelem podnikatel, je již nutné zohlednit požadavky na odběrná místa, zejména pokud bude odběratel požadovat zvýhodněnou sazbu C27d. Tím se dostáváme k 3. pohledu.

3. Pohled z hlediska přiznání sazby pro e-mobilitu

Samotná podpora e-mobility ze strany ERÚ (Energetický Regulační Úřad)  a distribučních společností ČEZ, E-ON a PRE vychází z akumulačních distribučních sazeb a umožňuje 8 hodin nízkého tarifu denně (v nočních hodinách) se zvýhodněnou cenou.

distribuční sazba D27d - distribuční sazba určená pro soukromé osoby se zvýhodněním pro e-mobilitu
distribuční sazba C27d - distribuční sazba určená pro podnikatele se zvýhodněním pro e-mobilitu

Pokud bude odběratel vyžadovat zvýhodněnou sazbu pro e-mobilitu jako soukromá osoba (distribuční sazba D27d), stačí pouze o tuto sazbu zažádat. Bude pouze nutné zdokladovat vlastnictví nebo užívání elektromobilu. Jak je výše uvedeno, měřicí místo může být společné pro běžnou spotřebu domácnosti i pro spotřebu nabíjecí stanice a nabíjecí stanice nemusí být blokována pro chod pouze v nízké sazbě (může se provozovat celých 24 hodin).

Pokud ale bude odběratel požadovat sazbu pro e-mobilitu a je podnikatel (distribuční sazba C27d) je nutné měřit spotřebu nabíjecí stanice samostatně. Pak je tedy nutné zřídit dvě odběrná místa. Jedno odběrné místo bude sloužit pro běžnou spotřebu a druhé pro spotřebu nabíjecí stanice. Pokud odběratel nebude vyžadovat zvýhodněnou sazbu C27d, může provozovat nabíjecí stanici i na běžném odběrném místě. S obdobným požadavkem, na oddělení odběrů, jsme se již setkali u sazeb pro tepelná čerpadla.

Při požadavku na zvýhodněnou sazbu u obou případů je nutné uvědomit si, že běžný rozvaděč nemusí být vhodný a všechna specifika zatím nejsou zakomponována do připojovacích podmínek jednotlivých distribučních společností. Specifický je například požadavek PRE Distribuce na samostatnou pozici (kříž) pro přijímač HDO v případě požadavku na sazbu D27d nebo C27d. U běžného dvousazbového měření v síti PRE Distribuce postačuje jeden kříž pro elektroměr s vestavěným HDO.

Plánování a projektování připojení odběrných míst s nabíjecí stanicí u podnikatelů je tedy určitě vhodné vždy konzultovat s pracovníkem distribuční společnosti.

V naší nabídce naleznete rozvaděče pro všechny typy odběrů nabíjecích stanic

Ve všech případech plánování připojení nabíjecí stanice jsme připraveni být Vám nápomocni. Také můžete kontaktovat naše techniky nebo zaslat poptávku na řešení odběrného místa pro nabíjecí stanice. K dispozici je vám poptávkový formulář:

Poptávka elektroměrového rozvaděče

Poptávka převodového elektroměrového rozvaděče

 

Varianty měření
    soukromá osoba   podnikatel  
    společná spotřeba oddělená spotřeba společná spotřeba oddělená spotřeba
běžná sazba běžná stanice všechny PER kombinace PER všechny PER kombinace PER
  rychlonabíjecí všechny PERP kombinace PER a PERP všechny PERP kombinace PER a PERP
sazba D27d běžná stanice dvousazbové PER 2 kombinace PER 2 - -
  rychlonabíjecí všechny PERP kombinace PER 2 a PERP - -
sazba C27d běžná stanice - - - kombinace PER 2
  rychlonabíjecí - - - kombinace PER 2 a PERP

 

Rychlonabíjecí stanice s měřením 125A