Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Nové připojovací podmínky. Proč jsou změny tak často?

Nové připojovací podmínky. Proč jsou změny tak často?

Distribuční společnosti jsou subjekty zodpovědné za distribuci elektrické energie ke koncovým uživatelům. Jejich hlavním úkolem je zajistit spolehlivý a bezpečný přenos elektřiny od výrobců a přenosové soustavy až k domácnostem, průmyslovým podnikům a veřejným budovám.

V České republice působí několik distribučních společností, včetně ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D (dříve E.ON Distribuce).

Elektroměrový rozváděč, nebo také elektroměrná skříň, je zařízení sloužící k ochraně, rozvodu a zejména měření elektrické energie v budovách. Nachází se v něm elektroměr, který slouží k přesnému měření spotřeby elektřiny, a další prvky, jako jsou vypínače a jističe, které zajišťují bezpečnost elektrického napájení. Elektroměrový rozváděč umožňuje rozdělení elektrického proudu na jednotlivá odběrná místa a usnadňuje správu a fakturaci spotřeby energie.


Připojovací podmínky

Připojovací podmínky jsou souborem pravidel a požadavků stanovených distribučními společnostmi pro připojení nových i stávajících elektrických zařízení a odběrných míst k jejich distribuční síti. Tyto podmínky stanovují technické, provozní a bezpečnostní požadavky, které musí být splněny při instalaci a provozu zařízení. Velká část připojovacích podmínek je věnována popisu požadavků na vlastnosti, konstrukci, zapojení a umístění elektroměrových rozváděčů. Připojovací podmínky zajišťují bezpečnost a spolehlivost distribuční sítě a zároveň chrání zájmy uživatelů elektrické energie.

S nástupem smart technologií a chytrých elektroměrů se připojovací podmínky mění a přizpůsobují novým trendům. Distribuční společnosti stanovují požadavky na komunikaci a interoperabilitu chytrých elektroměrů, aby umožnily vzdálený přístup k měřeným datům a monitorování spotřeby elektrické energie. Připojovací podmínky také obsahují pravidla pro bezpečné a spolehlivé připojení smart zařízení a systémů do elektroměrových rozváděčů.

Připojovací podmínky se také vztahují na fotovoltaické elektrárny, které jsou připojeny k distribuční síti. Distribuční společnosti stanovují technické požadavky pro bezpečné a spolehlivé připojení fotovoltaických systémů k elektroměrovým rozváděčům. Součástí připojovacích podmínek je také požadavek na nouzové dálkové vypnutí fotovoltaických elektráren v případě výpadku sítě, aby se zabránilo riziku úrazů a dalších škod.

Budoucnost smart technologií a rychlost změn požadavků na rozváděče

Budoucností smart technologií je stále rostoucí využití chytrých elektroměrů, obnovitelných zdrojů, inteligentních systémů řízení energie a dalších inovativních technologií. S tímto pokrokem dochází k rychlým změnám požadavků na elektroměrové rozváděče a připojovací podmínky. Distribuční společnosti musí reagovat na nové trendy a technologické inovace, aby zajišťovaly bezpečnou a efektivní distribuci elektrické energie.

Vzhledem k rychlému vývoji smart technologií a změnám v energetickém sektoru je trpělivost nezbytná. Přizpůsobení se novým připojovacím podmínkám a změnám v rozváděčích vyžaduje čas a odbornou expertizu. Spolupráce mezi distribučními společnostmi, elektrotechnickými firmami a uživateli je nezbytná pro úspěšnou implementaci nových technologií a zajištění spolehlivého a bezpečného dodávání elektrické energie do budoucna.


Jak tedy sledovat změny v připojovacích podmínkách?

V případě připojování odběrného místa musí rozváděč vyhovovat aktuálním připojovacím podmínkám. Vzhledem k většímu počtu distribučních společností v ČR a jejich časté aktualizaci připojovacích podmínek, je sledování změn náročné a přehlédnou změnu podmínek je velice snadné. Jako výrobci elektroměrových rozváděčů jsme nuceni neustále sledovat změny podmínek, samozřejmě i norem, a tyto požadavky okamžitě zohledňovat při výrobě tak, aby rozváděče vždy vyhovovaly požadavkům distributorů. V připojovacích podmínkách jsou ale i další navazující požadavky a proto musí připojovací podmínky sledovat i elektroinstalační firmy a elektrikáři.

Připojovací podmínky sledujeme za Vás!
Stačí se přihlásit k odběru novinek vyplněním emailu do políčka "Ať vám nic neunikne" níže.

Po každém vydání nových připojovacích podmínek distributorů  ČEZ DistribucePREdistribuce a EG.D podmínky analizujeme a zveřejňujeme přehled změn. Tento přehled pak naleznete v Technických infomacích a také jej zasílám na email vyplněný při přihlášení k odběru novinek.