Certifikace plynoměrových skříní

28.11.2013 17:06

V souvislosti s přípravou na certifikaci plynoměrových skříní (GAS, s.r.o.) a v návaznosti na ustanovení TPG 934 01:Z1 nechala naše společnost provést zkoušky používaného materiálu SMC. Výsledky zkoušek splňují stanovené požadavky na hořlavost.

Výsledky zkoušek PAVUS, a.s.:

  • spalné teplo QPCS: 10,16 MJ/kg (protokol Pr-13-1.002)
  • vystavení přímému působení plamene: nedošlo k zapálení (protokol Pr-13-1.003)

Zkoušky byly provedeny podle metodiky ČSN EN 13501-1+A1:2010, ČSN EN ISO 1716 a ČSN EN ISO 1195-2.