Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

ČEZ Distribuce vydala nové připojovací podmínky

07.04.2022 00:00 Technické informace


Distribuční společnosti ČEZ Distribuce vydala nové připojovací podmínky.

Změny v podmínkách ČEZ Distribuce se týkají především:

  • V kapitole 5.3. přibyl požadavek na ukončení třífázových kabelů odboček k jednofázovým elektroměrům na svorkovnicích.
  • V kapitole 5.4. jsou upřesněné požadavky na Total stop a Central stop.
  • Do kapitoly 9. týkající se vybavení elektroměrových rozváděčů byl doplněn Vypínač instalace (rozváděče s vypínačem instalace nalzenete zde).
  • V odstavci 9.1., který řeší hlavní jističe, je nově upřesnění, že na hlavním jističi před elektroměrem přímého měření nesmí být osazena vypínací cívka nebo pomocné kontakty. Tímto dospecifikováním omezení je naopak umožněno osazovat vypínací cívky a pomocné kontakty na hlavní jističe před elektroměrem u nepřímého měření. Total stop je tedy možné řešit přímo na jističi před elektroměrem nad 80A a není nutné osazovat další vypínací prvek.
  • Kapitola 9.3. týkající se přepěťových ochran byla rozpracována.
  • Nově byla doplněna kapitola 9.5., která pro odběrná místa s mikrozdrojem nebo výrobnou upřesňuje osazení vypínacího prvku na vývodu do instalace, tzv. Vypínač instalace (rozváděče pro měření odběru s mikrozdrojem nalznete zde).
  • V kapitole 15. přechodná a závěrečná ustanovení je zmíněn budoucí konec možnosti (31.12.2022) osazování společného HDO pro více elektroměrů u odběrů s TUV. Dále je uvedeno, že od 1.1.2023 nesmí mít rozváděč pro jeden elektroměr s nově do provozu uváděnou výrobnou kryt přes elektroměr.
  • V tabulce přiřazení sazeb, kapitola 16.2., je nově sazba pro blokování EMO, tedy blokování zařízení elektromobility.
  • Nově jsou součástí připojovacích podmínek přílohy č. 4. - schéma zapojení rozváděče pro blokování EMO, č. 13.2. a 13.3. - schéma zapojení obvodů Total stop a Central stop v neměřené části instalace.

...a další drobnosti

Nové připojovací podmínky jsou platné od 1.4.2022.

Připojovací podmínky ČEZ Distribuce lze stáhnout zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/ceny-a-podminky/pripojovaci-podminky/index.shtml


V nejbližších dnech očekáváme další změny připojovacích podmínek, proto pravidelně sledujte naše stránky a především novinky.


Nové požadavky jsme samozřejmě zohlednili ve výrobě elektroměrových rozváděčů a rozváděče tak vyhovují i novým připojovacím podmínkám!