Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

ČEZ Distribuce vydala nové připojovací podmínky s platností od 1.9.2023

01.09.2023 08:00 Technické informace

Distribuční společnosti ČEZ Distribuce vydala nové připojovací podmínky. Zásadní změnou je to, že došlo ke sloučení připojovacích podmínek pro odběrná místa a pro výrobny. To usnadní hledání technických informací a požadavků k odběrným místům. Na druhou stranu došlo k vyčlenění schémat a dalších částí podmínek do samostatných příloh. Bohužel tyto přílohy a schémata nemají žádnou identifikaci verze ani datum vydání. V budoucnu, při změně schémata, budou tedy vznikat problémy s identifikací změny a problémy s identifikací správné verze schématu. Vyčlenění do samostatných příloh zhoršuje přehlednost a komplikuje hledání technických informací a požadavků k odběrným místům

Protože je dokument jinak koncipovaný, nelze porovnávat změny jednotlivých článků s předchozí verzí připojovacích podmínek. Přesto jsme se pokusili hlavní změny v podmínkách ČEZ Distribuce sumarizovat:

  • V článku 2.5. je nově řešena možnost osazení zákaznického informačního měření na hlavní domovní vedení pro bilanci odběru, výroby a sdílení elektřiny v bytových domech.
  • Do článku 3.1. (původně 9.) byla doplněna možnost osazení svodičů T1 do části určené pro měřící soupravu (plombovaná část rozváděče), ale za dodržení kapitoly 2.4. (původně 9.3.), která stále vyžaduje osazení svodičů primárně do měřené části vedení, případně do neměřené části za specifických podmínek.
  • V kapitole 3.2.1 je nový požadavek na umístění hlavního jističe a jističe HDO ve fyzickém dosahu jednou osobou od příslušného elektroměru nebo HDO. Bohužel tento nový požadavek není blíže rozveden nebo vysvětlen.
  • V kapitole 3.4.3 (původně 11.4.) je upřesněn požadavek na počet kontaktů ovládacího relé OR. Nově je definováno, že relé musí mít počet spínacích kontaktů stejný, jako je počet ovládacích vodičů blokovaných spotřebičů.
  • Články 4. až 9. jsou převzaty z připojovacích podmínek pro výrobny a rozšířeny o požadavky na sběr dat a komunikaci.
  • Nové je schéma a zároveň příloha číslo 23, 24 a 25. Tato schémata se opět týkají výroben, a to jak do 100 kW, tak i nad 100 kW.
  • Nově je přílohou připojovacích podmínek i velice praktická tabulka závaznosti Připojovacích podmínek nn podle nejčastějších činností. Tato tabulka jednoduše a přehledně definuje, které části připojovacích podmínek je nutné dodržet při nejčastěji realizovaných činnostech. Tabulka například přehledně uvádí, že při nové výrobně/mikrozdroji s vazbou na stávající odběrné místo není nutné řešit článek 2.3. (Odbočky k elektroměrům) a 3.1. (Umístění ER) z nových připojovacích podmínek.

...a další drobnosti

V připojovacích podmínkách jsou především doplněny a rozpracovány požadavky na sběr dat a informací související s dálkovou komunikací, měřením, sdílením elektřiny a moderními technologiemi, zejména u výroben. Tyto technologie se vyvíjejí rychle a lze předpokládat brzké další změny, týkající se zejména nahrazování HDO obousměrnou datovou komunikací.

Nové připojovací podmínky jsou platné od 1.9.2023.

Připojovací podmínky ČEZ Distribuce a přílohy lze stáhnout zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/ceny-a-podminky/pripojovaci-podminky/pripojovaci-podminky-nn


V nejbližších dnech očekáváme další změny připojovacích podmínek, proto pravidelně sledujte naše stránky a především novinky.


Nové požadavky jsme samozřejmě zohlednili ve výrobě elektroměrových rozváděčů a rozváděče tak vyhovují i novým připojovacím podmínkám!