Dozorový audit EZÚ

19.12.2013 08:53

Rozváděčům vyrobeným v naší společnosti byla udělena značka kvality ESČ a Česká kvalita. Systém vývoje a výroby rozváděčů na všech provozovnách je udržován a certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Dne 18.12.2013 úspěšně proběhl dozorový audit EZÚ a byla konstatována shoda se všemi požadavky předpisů a norem.