Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

EG.D vydala nové připojovací podmínky

15.01.2024 10:00 Technické informace


Distribuční společnost EG.D vydala nové připojovací podmínky.

Změny v podmínkách EG.D jsou opět většího rozsahu a týkají se problematiky všech odběrných míst:

 • V bodě 7.3. je v tabulce požadovaných rozměrů doplněn Relé box a Ovládací relé a doplněno upřesnění montáže HDO na kryt svorkovnice elektroměru
 • Bod 10.3. je doplněn o požadavek na vypínač instalace u všech nových nebo rekonstruovaných odběrných míst, kde byla podána žádost o nové připojení po 1.2.2024 (neplatí pro místa, kde již dříve elektroměr byl). Pro měření odběru rodinných domů, malých provozoven, rekreačních objektů a dalších objektů doporučujeme rozváděče PER 2V, který vypínač instalace již obbsahuje z výroby. Naopak vypínač instalace není nutný u výroben do 800W (balkónová FVE) u stávajících odběrů.

 • Došlo ke komplikovanějšímu rozpracování kapitoly 10.5., která se týká sazbového spínače. U nově vzniklých třífázových odběrných míst již není nutný druhý kříž pro sazbový spínač ani v případě dvousazbového měření. U stávajících třífázových odběrných míst při přechodu na dvousazbové měření, a při nedostatku místa pro sazbový spínač, lze zažádat o výjimku a sazbový spínač osadit na kryt svorkovnice elektroměru, tedy také bez nutnosti druhého kříže. U jednofázových odběrných míst dojde ke stejné situaci, ale až od 1.7.2024. Dále jsou v tomto bodě doplněna obecná ustanovení pro provedení blokování.

 • V definici označení vodičů v části 11.1. byl doplněn požadavek na označení vodičů pro ovládání výkonu výrobny (RR3) a příkonu dobíjecí stanice (RR4 až RR6)
 • Drobné úpravy jsou i v kapitole 13., které řeší krátkodobé odběry.
 • V kapitole 15.3.1., která řeší regulaci zdrojů (vypínání výroben), je doplněna informace, že HDO pro ovládání výrobny nemůže nikdy být osazeno na svorkovnici elektroměru a je pro něj vždy vyžadován samostatný kříž. V praxi tedy bude i nadále nutné osazovat k rodinným domům rozváděče s dvěma kříži, tedy například typu PER 2.
 • Článek 15.7. je nový a vyžaduje označení elektroměrového rozváděče štítkem dle ČSN 33 2000-7-712.

Štítek dle ČSN 33 2000-7-712

 • Kapitola 15.8. je také zcela nová a podrobně specifikuje požadavky pro výrobny do 800W, tedy pro tzv balkónové fotovoltaiky. Při osazení balkónové FVE nejsou žádné speciální požadavky na elektroměrový rozváděč a lze použít rozváděče měření pro běžné odběry.
 • Také byl přepracován bod 17., který řeší sdílení elektřiny. Podmínky byly rozpracovány na sdílení elektřiny v rámci celé ČR. Původně tento článek řešil sdílení pouze v rámci bytového domu.
 • V kapitole 19. jsou nová a změněná schémata. Nově jsou doplněna schémata s vypínačem instalace 1 a 2, a schémata dvousazbových rozváděčů bez samostatné pozice pro HDO číslo 3 a 4. Schémata 7 až 13 jsou upravená a v podstatě vyžadují přípravu pro osazení elektroměru s integrovaným ovládáním sazby. Je také přidáno schéma 16 pro odběr s výrobnou s blokováním výroby reléboxem a blokováním spotřebičů elektroměrem. Toto zapojení bude vyžadováno od 1.7.2024. Obdobně bude blokován výkon nabíjecích stanic pomocí reléboxu a to dle schématu 17.
 • Tabulka prováděných činností a závaznosti připojovacích podmínek je také přepracována s ohledem na ostatní změny a požadavky. Také byla opravena chyba v popisu třetího sloupce tabulky. Tabulku naleznete v kapitole 21.

...a další

Nové připojovací podmínky jsou platné od 1.1.2024 a některé body budou uplatňovány až od 1.7.2024.

Připojovací podmínky EG.D lze stáhnout zde: https://www.egd.cz/predpisy-smlouvy-pro-elektrinu

(dokument Požadavky na měřicí soupravy u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti NN - Platnost od 1.1.2024)


Změny připojovacích podmínek řeší především vypínač instalace, zapojení dvousazbového elektroměru s integrovaným ovládáním sazby, ovládání pomocí reléboxu a balkónové fotovoltaiky.


V druhé čtvrtině roku 2024 ještě očekáváme změny připojovacích podmínek ČEZ Distribuce, proto sledujte naše stránky, nebo se přihlaste k odběru novinek. Stačí vyplnit email do políčka "Ať vám nic neunikne" níže.