Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

EG.D vydala nové připojovací podmínky

31.01.2023 10:00 Technické informace


Distribuční společnosti EG.D vydala nové připojovací podmínky.

Změny v podmínkách EG.D jsou tentokrát většího rozsahu a týkají se především problematiky odběrných míst s výrobnou, s nabíjecí stanicí, nebo odběrných míst se sdílením elektřiny:

 • V kapitole 6.8. je doplněna specifikace prostoru před rozváděčem
 • V kapitole 6.9. je doplněn požadavek na písemný souhlas od pracovníka EG.D v případech, kdy zatím není upraven terén.
 • V bodě 7.3. jsou rozpracovány požadavky při osazení HDO na svorkovnici elektroměru
 • V seznamu přístrojů, které lze osadit do rozváděče měření 8.1. je doplněno ovládací relé (OR)
 • Nově jsou požadavky pro žádost o odplombování uvedeny na webových stránkách EGD www.egd.cz, viz bod 9.2.
 • V připojovacích podmínkách je nově celý článek 10.6., který se týká ovládacího relé. Článek popisuje technické požadavky na ovládací relé a hlavně informaci, že od 1.1.2023 (přestože je platnost připojovacích podmínek až od 1.2.2023) si relé nově osazuje majitel odběrného místa. V našich rozváděčích typu PER 2F pro odběrná místa s FVE je ovládací relé součástí již z výroby.
 • Do části 10.8. byl doplněn odstavec se specifikací jištění napěťových obvodů nepřímého měření.
 • V definici označení vodičů v části 11.1. a definici barvy vodičů 11.2. byl doplněn požadavek na označení a barvu vodičů k ovládacímu relé a jeho napájení, a napájení HDO (relé boxu).
 • U výroben byl v kapitole 15.1. doplněn bod c), který specifikuje odběr bez přetoků a zmiňuje zjednodušené zapojení odběrného místa s mikrozdrojem (bez HDO pro regulaci OZE)
 • V bodě 15.2. je změněna odvolávka na vyhlášku č. 359/2020 Sb. a je doplněna informace, že kontrolu signálu pro dálkový odečet provádí technik distributora.
 • Celý článek 15.3., který se zabývá regulací výroby zdrojů, je přepracován a změněn. Nově se zabývá jen výrobnami do 100 kW.
 • Je nově zmíněna možnost společného jističe pro HDO pro regulaci OZE a pro HDO pro blokování spotřebičů v bodě 15.3.3.
 • Původní kapitola 15.4. Jistič HDO pro regulaci OZE je vypuštěna a nově jsou následující čísla kapitol nižší.
 • V kapitole 15.5. (původně 15.6.) je doplněn seznam přístrojů v elektroměrových rozváděčích pro FVE. Je rozšířen o ovládací relé a jistič ovládání.
 • Původní článek 15.8. je vypuštěn a požadavky na vypínač instalace jsou popsány v kapitole 10.3.
 • Do připojovacích podmínek je nově doplněna celá kapitola 16., která řeší nabíjecí stanice z pohledu ohlášení, regulace a měření.
 • Nově je doplněna i kapitola 17., která se zabývá sdílením elektřiny v bytových domech. Kapitola se zabývá podmínkami sdílení elektřiny, odběrnými místy s výrobou (OMv) a odběrnými místy přidruženými (OMp). Součástí jsou nově i dvě přehledová schémata zapojení odběrných míst s výrobou a přidružených odběrných míst se sdílením elektřiny z FVE.
 • Původní kapitola 16. má nově číslo 18. a zabývá se revizemi a kontrolami odběrných míst. Nově je doplněn v části 18.1. bod d), tedy že je nutný záznam o kontrole elektrického zařízení i v případech dříve demontovaného odběrného místa, kde byly nalezeny závady.
 • V kapitole 19. (původně 17.) jsou nová a změněná schémata.  Změna se týká schémat 9 (bez HDO pro ostatní spotřebu), 10 (pomocné relé místo převodníku), 12 (zapojení do 100 kW), 14 (původně 13.2) a 15 (původně 14, drobná změna). Nově je zařazeno pomocné schéma číslo 16 pro regulaci výkonu nabíjecích stanic.
 • Tabulka prováděných činností a závaznosti připojovacích podmínek je také přepracována. Naleznete ji v nové kapitole 21.

...a další

Nové připojovací podmínky jsou platné od 1.2.2023, přestože jeden bod je požadován již od 1.1.2023.

Připojovací podmínky EG.D lze stáhnout zde: https://www.egd.cz/predpisy-smlouvy-pro-elektrinu

(Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí - Platnost od 1.2.2023)


Připojovací podmínky se nově zabývají pouze výrobnami do 100 kW. Lze tedy předpokládat, že budou následovat nové připojovací podmínky pro výrobny od 101 do 250 kW, nebo další změny připojovacích podmínek.  Proto pravidelně sledujte naše stránky a především novinky.


Nové požadavky jsme samozřejmě zohlednili ve výrobě elektroměrových rozváděčů a rozváděče tak vyhovují i novým připojovacím podmínkám!