Rozpojovací skříně pro zemní kabelové vedení - Modul