Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Rozdíl mezi přímým a nepřímým měřením elektřiny

Rozdíl mezi přímým a nepřímým měřením elektřiny

V oblasti elektroměrových rozváděčů se kromě přímého měření často setkáváme s pojmem nepřímé měření proudu. Co tento pojem znamená a jaký je rozdíl oproti přímému měření? Pojďme se podívat blíže a zjistit, jak se tyto varianty měření liší.

Nepřímé měření proudu

Nepřímé měření se používá v situacích, kdy je potřeba měřit vysoké příkony. Pokud je proud, a v některých případech i napětí, příliš vysoký, není možné jej měřit standardním elektroměrem. V takovém případě je žádoucí proud snížit.

K tomu slouží měřicí transformátory proudu, které provádějí převod proudu, například ze 150 A na 5 A. V případě vyšších proudů, většinou na 80 A, je důležité mít na paměti několik klíčových aspektů:

  • Kapacita rozváděče: Rozváděče určené pro nepřímé měření proudu nad 80 A musí být schopné zvládnout vyšší proudové zatížení. To znamená, že by měly být robustnější a musí splňovat náročnější technické požadavky.
  • Měřicí transformátory proudu: Transformátory by měly být schopné provádět převod vyššího proudu na nižší hodnotu, například z 250 A na 5 A, s co největší přesností.
  • Aplikace: Nepřímé měření proudu nad 80 A je často používané v průmyslových aplikacích nebo v oblastech s vyšší spotřebou energie.

Přímé a nepřímé měření proudu

Přímé měření proudu

Na rozdíl od nepřímého měření, přímé měření proudu nevyžaduje použití transformátorů ke snížení proudu. Rozváděče určené pro přímé měření vyhovují připojovacím podmínkám distribučních společností a lze je použít i pro podružné měření.

Přímé měření se tedy používá u odběru elektřiny ve většině situací – u rodinných a panelových domů, restaurací, kanceláří nebo jiných městských odběrů.

Kde se tedy setkáme s nepřímým a přímým měřením?

Zatímco nepřímé měření je ideální pro situace s vysokými proudy a napětím, přímé měření je jednodušší a nevyžaduje měřící transformátory. 

Lze tedy říct, že zatímco s přímým měřením se setkávají všichni standardní odběratelé, kteří přišli do kontaktu s elektroměrem, nepřímé měření se týká hlavně průmyslu, výroben elektřiny a velkých objektů.