Je nutné vybrat rozvaděč pro konkrétního distributora energií?

Častou otázkou je, zda je nutné vybrat rozvaděč přímo pro konkrétního dodavatele energií, jako je ČEZ, EG.D (dříve E-ON) nebo PRE. Rozvaděč opravdu musí vyhovovat připojovacím podmínkám distribuční společnosti v místě připojení.

Tato distribuční společnost je ta, která vlastní síť, ze které bude rozvaděč napojený. Nemusí být ale stejná s dodavatelem elektrické energie, který elektřinu fakturuje. Proto je distribuční síť daná místem montáže.

 

 

U našich elektroměrových rozvaděčů naleznete štítek, který vám prozradí, zda je možné využít konkrétní rozvaděč pro vašeho dodavatele elektrické energie.

 

Proč tento problém vůbec vzniknul

Jde o problém, který byl aktuální zejména v začátku uvolnění trhu s energií. Dříve se totiž nerozlišovalo, zda jsou kabely majetkem distribuční společnosti a kdo elektřinu dodává. Napájecí vedení je vždy majetkem jednoho distributora, ale dodavatel může být různý. 

Dříve bylo možné tyto informace získat z mapy, kterou měla na svých webových stránkách společnost ČEZ. Dnes již tato mapa nefunguje a není způsob, jak z počítače zjistit distributora dle adresy. Stačí si však zjistit, kdo je distributorem elektřiny u sousedního pozemku. Logo distributora bývá na štítku elektroměru.

  • Dodavatel elektrické energie – firma, která elektřinu fakturuje. Dodavatel silové energie.
  • Distributor elektrické energie – firma, která vlastní napájecí vedení. Služba distribuce energie.

 

Hledáte padnoucí rozvaděč?
Nabízíme řešení pro všechny pozemky

Prohlédnout elektroměrové rozvaděče