Rozváděče pro jednofázové jednotarifní elektroměry - Modul