Rozváděče pro třífázové jednotarifní elektroměry - Modul