Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Jak osadit pilíř v nerovném terénu?

Jak osadit pilíř v nerovném terénu?

Před rozvaděčem musí být vždy volný prostor 800 mm, umožňující otevření dveří v úhlu minimálně 90°, s rovným definitivním terénem.

Ruční zhutnění všech záhozů je nutné provést tak, aby po sednutí materiálu nedošlo k propadům a odhalení technologií především u paty pilíře!

Lze provést například navýšení objemu s ohledem na předpokládané sednutí materiálu. Následně provést odebrání nadbytečného materiálu, nebo jeho doplnění.

  1. Standardní montáž - rovný terén
  2. Standardní montáž - nerovný terén
  3. Standardní montáž - mírně nerovný terén (zapuštění)
  4. Standardní montáž - nerovný terén (použití nástavce soklu)
  5. Další možné druhy montáže - nerovný terén
  6. Další možné druhy montáže pro potencionální omezení vlhkosti (doplňkové opatření)
  7. Použité komponenty pro nestandardní situace

1. Standardní montáž - rovný terén

Standardní osazení v rovném terénu.

Nahoru ^

2. Standardní montáž - nerovný terén

Standardní osazení v mírně šikmém terénu. Terén je následně upraven tak, aby byl v okolí pilíře rovný prostor. Úprava terénu, aby byl pilíř osazen v rovném prostoru, je nutná i s ohledem na bezpečnost obsluhy rozváděče!

Nahoru ^

3. Standardní montáž - mírně nerovný terén (zapuštění)

Standardní osazení v mírně šikmém terénu bez následné úpravy terénu. Kabelový prostor je mírně zapuštěn do terénu tak, aby nedošlo k volnému přístupu do kabelového prostoru ve spodní části. Zapuštění základu pilíře je možné použít ve volném prostoru, kde lze provést odkop materiálu před krytem soklu, v případě potřeby přístupu do soklu. Při potřebě přístupu do soklu je nutné zeminu před krytem soklu odstranit. Spodní hrana rozvaděče se může dostat níže než požadovaných 600 mm. Šikmý terén před pilířem může mít za následek nestandardní situace včetně úrazu obsluhy rozváděče!

Nahoru ^

4. Standardní montáž - nerovný terén (použití nástavce soklu)

Standardní osazení v šikmém terénu bez následné úpravy terénu. Kabelový prostor je nastaven soklem výšky 300 mm, který je zapuštěn do terénu tak, aby nedošlo k volnému přístupu do kabelového prostoru ve spodní části. Při potřebě přístupu do soklu stačí demontovat kryt horního soklu. Šikmý terén před pilířem může mít za následek nestandardní situace včetně úrazu obsluhy rozváděče!

Nahoru ^

5. Další možné druhy montáže - nerovný terén

Další možný způsob osazení pilíře v šikmém terénu bez následné úpravy terénu. Základ je opatřen čelem základu CZK, které zabraňuje volnému přístupu do kabelového prostoru ve spodní části. Čelo základu CZK lze osadit z přední i zadní strany základu dle potřeby, s ohledem na nerovnost terénu. Kryt soklu je volně přístupný. Lože výkopu pro pilíř se dostává do menší hloubky, než je doporučená nezámrzná hloubka 600 mm. Šikmý terén před pilířem může mít za následek nestandardní situace včetně úrazu obsluhy rozváděče!

Opatření a použití Čela základu CZKPanel soklu PSO lze kombinovat.

Nahoru ^

6. Další možné druhy montáže pro potencionální omezení vlhkosti (doplňkové opatření)

V místech s nadměrnou vlhkostí podloží lze osadit Panel soklu PSO a sokl zasypat suchým plaveným pískem a keramzitem. Toto opatření může snížit vlhkost ve skříni způsobenou vzlínáním z půdy, nezabrání však vznikání kondenzace vzdušné vlhkosti. Způsob použití Panelu soklu PSO pro potencionální omezení vlhkosti je patrný z následujícího obrázku. Dosypání materiálu do soklu považujeme za doplňkové opatření v situacích souvisejících s nadměrnou vlhkostí v soklu pilíře, které však nezabrání kondenzaci vody v rozvaděči. Naopak v případě nevhodných klimatických podmínek (střídání tepla, vlhkosti a mrazů) může dojít k rozpínání materiálu uvnitř soklu, které může mít za následek poškození.

Opatření a použití Čela základu CZK a Panel soklu PSO lze kombinovat.

Nahoru ^

7. Použité komponenty pro nestandardní situace

Způsoby montáže 4., 5. a 6. jsou realizovány za pomocí níže uvedeného příslušenství k pilířům a základum 3D.

Nástavec soklu - jedná se o sokl výšky 300 mm. Sokly systému 3D lze obecně sestavovat nad sebe, pokud je shodná šířka a hloubka. Například pod sokl typ SO 3.2.3 (výška 600 mm, hloubka 350 mm a šířka 550 mm) lze jednoduše osadit sokl typ SO 1.2.3 (výška 300 mm, hloubka 350 mm a šířka 550 mm). Obdobně pod sokl typ SO 3.1.1 (výška 600 mm, hloubka 240 mm a šířka 290 mm) lze jednoduše osadit sokl typ SO 1.1.1 (výška 300 mm, hloubka 240 mm a šířka 290 mm).

Více viz: 4. Standardní montáž - nerovný terén (použití nástavce soklu)

Panel soklu - jedná se o panel, který se vkládá do soklů výšky 600 mm (SO 3.X.X) a výšky 900 mm (SO 5.X.X) a umožňuje dosypání materiálu nad úroveň terénu. Například pro sokl typ SO 3.2.3 (výška 600 mm, hloubka 350 mm a šířka 550 mm) lze použít panel typ PSO X.X.3. Obdobně pro sokl SO 3.1.13 se používá jeden panel PSO X.X.1 a jeden panel PSO X.X.3.

Dosypání materiálu do soklu považujeme za doplňkové opatření v situacích souvisejících s nadměrnou vlhkostí v soklu pilíře, které však nezabrání kondenzaci vody v rozvaděči. Naopak v případě nevhodných klimatických podmínek (střídání tepla, vlhkosti a mrazů) může dojít k rozpínání materiálu uvnitř soklu, které může mít za následek poškození.

Více viz: 6. Další možné druhy montáže pro potencionální omezení vlhkosti

Čelo základu - jedná se o panel, který se upevňuje dle potřeby zpředu a zezadu na základy pilířů a umožňuje zakrytování podzemní části sestavy pilíře. Například pro základ typ ZK 0.2.33 lze použít jedno nebo dvě čela typ CZK 0.X.33. Obdobně pro základ typ ZK 0.1.1 lze použít jedno nebo dvě čela typ CZK 0.X.1.

Osazení čel základu považujeme za doplňkové řešení situací souvisejících s nevhodným umístěním pilíře, nebo nevhodnou úpravou terénu v okolí pilíře. Toto řešení nezohledňuje nutnost terénních úprav (srovnání terénu) z důvodu bezpečnosti obsluhy rozváděče.

Více viz:  5. Další možné druhy montáže - nerovný terén

Nahoru ^