Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Jak na rozváděč v zateplení?

Jak na rozváděč v zateplení?

Osazení rozváděče do stěny se zateplením s důrazem na požární bezpečnost

Předtím než se ponoříme do detailů osazování rozváděče do zateplené stěny, je nezbytné zhodnotit specifika hořlavosti stavebních a tepelněizolačních materiálů, se kterými budeme pracovat. Každý z těchto materiálů, ať už jde o zdivo, polystyren nebo minerální vatu, přináší specifická bezpečnostní rizika, která musí být brána v úvahu při elektroinstalacích.


Hořlavost stavebních materiálů

Před samotnou montáží je klíčové porozumět hořlavosti stavebního materiálu, do kterého bude rozváděč umístěn. Stavební materiály, jako je zdivo, mají různé třídy reakce na oheň podle normy ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Toto hodnocení je klíčovým faktorem při výběru bezpečného umístění rozváděče.

Další důležitý aspekt spočívá v hodnocení hořlavosti tepelněizolačních materiálů, jako jsou polystyren a minerální vata. Pro tyto materiály platí specifická pravidla pro bezpečné osazení elektrozařízení. Je nezbytné respektovat třídu reakce na oheň a dodržovat normy, abychom zajistili bezpečnou instalaci.

Třídy reakce na oheň u stavebních materiálů
Vlastnosti Třída reakce na oheň Příklad materiálu
Nehořlavé A1 keramické materiály, sklo, kov, beton, izolační desky z minerálních vláken
Téměř nehořlavé A2 sádrokarton,  sádrovláknitá deska
Nesnadno hořlavé B vinylová podlaha, cementotřísková deska
Hořlavé C izolační deska z fenolické pěny
Snadno hořlavé D konstrukční dřevo, deska na bázi dřeva
Velmi snadno hořlavé E

izolační deska z polyuretanu, expandovaný polystyren (i s retardéry hoření)

Extrémně hořlavé F

materiály, u kterých třída nebyla stanovena

Malta, cihly, tvárnice... prostě zdivo

Materiály, jako malta, cihly a tvárnice, jsou materiály s třídou reakce na oheň A1, tedy nehořlavý stavební materiál. Při montáži rozváděče do materiálů třídy A1 není nutné žádné další opatření.

Expandovaný polystyren

Polystyren (EPS) je ze své podstaty hořlavý materiál, který obsahuje takzvané retardéry hoření. Ty zpomalují postup hoření. Polystyren (EPS) ale patří do třídy reakce na oheň E. Při montáži elektrických zařízení, tedy i rozváděčů, do polystyrenu je nutné volit zařízení, které má zkoušky pro montáž do hořlavého materiálu a které je k této montáži výrobcem určeno. Toto určení je pak obsaženo v průvodní dokumentaci nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

Značka výrobku pro montáž do hořlavého materiáluPokud rozváděč není určen pro montáž do hořlavých materiálů, je nutné realizovat opatření, které spočívá v obložení rozváděče nehořlavým, tepelně izolačním materiálem minimální síly 10 mm a třídy reakce na oheň A1.

Riziko požáru: Vzhledem k hořlavosti polystyrenu je zvýšené riziko požáru v případě poruchy rozváděče. Dodržujte bezpečnostní normy a pravidla při instalaci.

 

Minerální vata

Minerální, kamenná či skelná vata, nebo také minerální izolace, je přirozeně nehořlavá. Pokud má reakci na oheň třídy A1, opět není nutné při montáži rozváděče realizovat nějaká další opatření.


Jak postupovat s rozváděčem?

Při realizaci zateplení je nutné zamyslet se nad tím, zda není vhodné rozváděč, či jiné prvky ve fasádě, rovnou vyměnit za nové. Předejde se tím nutnosti bourat novou fasádu v budoucnosti.

Časté chyby u elektroměrového rozváděče v zateplení:

  • V nové fasádě je ponechaný starý a už nevyhovující rozváděč.
  • Rozváděč je "utopený" ve zdi a přístup pro obsluhu je tak omezený.
  • Dveře rozváděče nelze dostatečně otevřít a přístup pro obsluhu je tak omezený.
  • Z původního rozváděče jsou demontovány originální dveře a rozváděč pak není schopen plnit svoji funkci bezpečně.
  • Zateplení polystyrenem je realizováno až k rozváděči a rozváděč není určený pro montáž do hořlavého materiálu.
 

Výměna starého rozváděče

Dost častým problémem je, že po zateplení starších domů následuje realizace fotovoltaické elektrárny (FVE). V těchto případech již nemusí elektroměrový rozváděč vyhovět zvýšeným požadavkům distributorů, které souvisí s technologií FVE, ale také nemusí vyhovět dnešním normám. Pokud tedy ještě máte například na domě dřevěný elektroměrový rozváděč s plechovými dvířky, je téměř nutností rozváděč vyměnit ještě před realizací zateplení. Jak vybrat nový rozváděč v těchto případech jsme řešili v článku zde.

Povytažení vyhovujícího rozváděče ze zdiva

V některých případech také lze rozváděč jen opravit, upravit, nebo prostě vyhovuje všem požadavkům a není nutné jej měnit. S rozhodnutím, zda lze ponechat starý rozváděč, vám  před realizací zateplení pomůže elektrikář nebo revizní technik. Pokud není rozváděč zastaralý, vyhovuje dnešním požadavkům norem a plánům v budoucnosti, lze stávající rozváděč obsekat a povytáhnout ze zdiva na úroveň nové fasády. Toto řešení je nejvhodnější, uživatelsky praktické a technicky nejjednodušší, ale musí jej realizovat elektrikář. Jak hluboko ve zdivu má být rozváděč zapuštěný jsme řešili v článku zde.

Ponechání vyhovujícího rozváděče zapuštěného v zateplení

Pokud nelze rozváděč povytáhnout ze zdiva, je možné nechat rozváděč zapuštěný v původním zdivu. Má to ale svá úskalí. Před rozváděčem musí být pro bezpečnou obsluhu volný prostor o hloubce minimálně 800 mm a také minimálně o šířce 800 mm! Pokud je tedy rozváděč široký například 300 mm a je zapuštěný v zateplení 200 mm, nelze hovořit o volném prostoru před rozváděčem o požadované šířce 800 mm. Více o této problematice naleznete zde
Ponechání rozváděče zapuštěného v zateplení

Také pokud se před rozváděč osadí nový rámeček s dvířky, může nastat několik problémů. I když rámeček bude mít potřebné krytí IP44 nebo IP43, je nutné ponechat stávajícímu rozváděči jeho původní dveře, aby byly zachovány všechny potřebné parametry původního rozváděče. Rozváděč lze provozovat pouze jako kompletní výrobek. V neposlední řadě jsou na původních dveřích velice často výrobní štítky. Původní dveře pak musí také jít otevřít skrz nový rámeček, a to nejméně v úhlu 90°. Naši nabídku rámečků do zateplení naleznete zde.
Použití rámečku s dvířky před stávajícím rozváděčem v zateplení

Jak postupovat se zateplením?

Většina elektroměrových rozváděčů z plastů, ale i z jiných materiálů, které jsou k dostání na českém trhu, nemají zkoušku pro montáž do hořlavých materiálů. To je dáno především náročností zkoušky. Tato zkouška se provádí na každém konkrétním typu rozváděče. Historicky také nebyl požadavek na montáž do hořlavých materiálů, protože se montáž prováděla téměř vždy do zdiva, tedy do materiálu s třídou reakce A1.
Pokud se zatepluje materiálem s jinou třídou reakce na oheň než A1 (například polystyrenem) a rozváděč není určen pro montáž do hořlavých materiálů, jsou nutná opatření. Opatření je nutné samozřejmě realizovat i v případech, kdy je rozváděč již osazen, není u něj dohledatelné, že je určen do hořlavého materiálu, a zatepluje se dodatečně jiným materiálem než třídy A1. To se však v praxi často neděje a staré stávající rozváděče jsou obložené přímo materiálem hořlavým.

Opatření mezerou

Rozváděč lze od hořlavého materiálu oddělit vzduchovou mezerou nejméně 50 mm. Tuto problematiku řeší norma ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich. Nezateplit část fasády ale popírá podstatu zateplování, proto není toto řešení z pohledu zateplování ideální.

Rozváděč oddělený od zateplení mezerou 50 mm

Obložení nehořlavou deskou

 Také je možné obložit rozváděč nehořlavou, tepelně izolačním deskou minimální síly 10 mm a třídy reakce na oheň A1. Deskové materiály jsou ale neforemné a realizace obložení je náročná na čas a preciznost. Desky se musí precizně napasovat k rozváděči a k sobě vzájemně tak, aby všude mezi rozváděčem a hořlavým materiálem byla deska tloušťky minimálně 10 mm, bez mezer a otvorů, a zároveň byl rozváděč dobře ukotven.

Obložení vatou

Jako nejjednodušší na realizaci, nejbezpečnější a zároveň funkční z pohledu zateplení, je obložení rozváděče minerální vatou (s třídou reakce na oheň A1) v šířce 100 mm. Toto opatření splňuje veškeré bezpečnostní požadavky při osazení rozváděče, který není určený do hořlavého materiálu, při realizaci zateplení polystyrenem, tedy hořlavým materiálem.

Obložení rozváděče minerální vatou

 
 

 

Nezapomeňte že:

Bezpečnostní opatření při osazování rozváděče do zateplené stěny jsou klíčová pro prevenci požáru a ochranu domu. Především při práci s hořlavými materiály je nezbytné dodržovat přísné normy a předpisy. Bezpečná instalace nejen chrání elektrický systém, ale také přispívá k celkové bezpečnosti domova. Vždy je dobré konzultovat s odborníky i při nejmenších pochybnostech o bezpečnosti a vhodnosti zvolených postupů.