Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Systém rozváděčů PS1 a PS2

Systém rozváděčů PS1 a PS2

Systém PS1 a PS2 je používán především pro přípojkové skříně a pro aplikace, kde je zapotřebí jednoduchá a malá skříň. Přesto konstrukce umožňuje využít skříň pro náročnější aplikace.

Skříně jsou řešeny jako monoblok, což znamená, že je skříň vylisována najednou bez dalších komponentů nutných pro sestavení. Skříně mají základní rozměry výšku 272 mm (PS1) a 372mm (PS2), hloubku 113 mm a šířku 303 mm. Jednotlivé díly skříní jsou z termosetické hmoty SMC, splňující požadavky na hořlavost V0 a HB40 s úpravou pro expozici na povětrnosti a vhodnými vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich montáž byla jednoduchá a užití pokrylo široké spektrum požadavků elektrotechniky v jednotlivých odvětvích. U skříní lze volit ze dvou výšek. Skříně systému PS1 a PS2 lze montovat na sloup, na stěnu a zazdívat. Skříně pro osazení na sloup jsou vylisovány se stabilizátorem pro upevnění na sloup přímo upevňovacím páskem nebo systémem Bandimex, bez další nutnosti osazování držákem.

Dveře rozvaděče jsou zvenčí jemně žebrovány, což nenarušuje estetiku rozvaděče a zároveň znesnadňuje vylepování plakátů. Materiál a konstrukce dveří eliminuje jejich jakékoli vlnění nebo prohnutí. Otevření dveří je možné v úhlu 180°, což zamezuje jejich případnému nechtěnému poškození při pracích uvnitř skříně. Dveře jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození nebo destrukci. Uzavírání dveří je možné na zámek nebo na šroubek M5 s možností zaplombování. Demontáž dveří je jednoduchá a lze jí provést odjištěním pootočením a vysunutím čepu dveří po otevření rozvaděče.

Zadní stěna skříně, která je především určena pro montáž přístrojů, je opatřena otvory pro speciální samořezné šrouby do plastu.

Způsoby osazení:

  • do zdiva (i do zděného pilíře)
  • montáž na stožár
  • montáž na stěnu

Montážní postup skříní do zdiva:

Skříně se z pravidla umisťují vně budov do výklenků ve zdivu nebo volně stojících zděných pilířů. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pojistkové skříně se umisťují dle požadavků příslušného energetického podniku.

Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují rozměry výklenku.
Pomocí dřevěných klínků se srovná skříň tak, aby zvýšený rámeček vystupoval ze zdiva. Po předchozím navlhčení výklenku vodou se do něj skříň upevní cementovou maltou (případně lze skříň upevnit montážní pěnou). Je nutné dostatečně zajistit rozměry skříně před konečným upevněním ve zdivu, aby nedošlo k deformaci (např. dřevěnou rozpěrou). Poté se skříň vyčistí od zbytků cementové malty.

Konce vodičů a kabelů se odizolují, případně se opatří kabelovými oky nebo se u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují a do ochranné svorky označené značkou uzemnění se připojí zemnící vodič. Kabelový vstup skříně je nutné utěsnit před vnikáním vlhkosti zalitím kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty.

Poté se osadí dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup skříní na stožár:

Skříně na sloup jsou lisovány včetně držáku pro upevnění na sloup. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Přípojkové skříně se osazují dle požadavků příslušného energetického podniku.

Pro upevnění skříně na sloup se používá nerezový upevňovací pásek nebo pásek "Bandimex". Ze skříně se odmontují dveře a do skříně se protáhnou vodiče. Vodiče se odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiče dle potřeby označí.

Je-li do skříně zaústěn zemní kabelový vývod je nutno jej chránit plastovou trubkou před mechanickým poškozením.

Zpět se namontují dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Příklady objednání:

PS2 100A VH na sloup kat.č: 41221 5 ks
PS2 63 vestavná se zámkem kat.č: 40211 2 ks
Celkem   7 ks