Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Materiál SMC

Materiál SMC

Pro výrobu rozvaděčů je v naší společnosti používán vysoce kvalitní kompozitní materiál SMC německé společnosti Menzolit GmbH.

SMC je termosetický kompozitní materiál na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic a dalších komponentů vyztužených skleněnými vlákny.

Tento materiál vykazuje i při dlouhodobé expozici na volné povětrnosti (30 let i více) pouze známky vzhledových změn, které dle provedených měření nemají prakticky žádný vliv na změnu jeho mechanických pevností a elektrických vlastností.

V tomto směru vykazuje SMC při použití pro rozváděčové a jiné skříně řadu výhod v porovnání s termoplasty, u kterých může docházet vlivem expozice na povětrnosti k nevratným změnám mechanických vlastnosti - např. výraznému poklesu rázové houževnatosti vlivem UV záření.

Vytvrzený materiál SMC je po zdravotní stránce zcela nezávadný. Použitá skleněná vlákna nepředstavují žádné nebezpečí ani v případě povrchové eroze materiálu po mnoha letech používání. Jedná se o netoxický materiál, který nezpůsobuje ani při vnějších poraněních pokožky žádné onemocnění.

Likvidace výrobku po ukončení jejich zatím časově neohraničené životnosti nemá žádný negativní ekologický vliv. Jako způsob likvidace výrobku je možno použít drcení s jeho recyklací.

Nejdůležitější přednosti materiálu SMC pro elektrotechnické výrobky:

  • vysoký stupeň krátkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického namáhání materiálu
  • trvalé tepelné zatížení bez ztráty mechanických pevností materiálu
  • tvarová stálost materiálu za tepla bez deformací
  • rozměrová stálost dílů bez smrštění
  • vysoká požární odolnost a odolnost vůči elektrickému oblouku
  • vynikající elektroizolační vlastnosti materiálu s odolností vůči plazivým proudům
  • odolnost vůči chemikáliím bez tvorby korozních mikrotrhlin
Uvedené fyzikálně mechanické vlastnosti materiálu SMC jsou ověřeny výsledky zkoušek dle platných norem (DIN, IFC, ISO atd.). Dodavatel lisovací hmoty SMC podléhá certifikačnímu řízení dle příslušných norem ISO.

Barvení skříní z materiálu SMC

Barvení skříní není nutné. V případě, že nevyhovuje z architektonických důvodů barva odstínu RAL 7035, lze pro zajištění požadovaného vzhledu výrobku povrch SMC zušlechtit tradičními způsoby dodatečné povrchové úpravy nátěrovými hmotami například na bázi polyuretanu, nebo akryláty.

Životní prostředí a podmínky likvidace

Materiál SMC použitý na výrobu skříní je zdravotně a z hlediska působení na životní prostředí nezávadný. Použitý plast je recyklovatelný a po skončení životnosti, či při poškození, lze rozváděč bezplatně odevzdat k recyklaci do sběrných dvorů. Více informací zde.