Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Krok k energeticky efektivní budoucnosti

Krok k energeticky efektivní budoucnosti

V průběhu posledních let se udržitelnost a environmentální ohleduplnost staly klíčovými faktory v mnoha průmyslových odvětvích, včetně elektroinstalací. Jedním z materiálů, který byl předmětem zvýšené pozornosti ve snaze minimalizovat environmentální dopady, jsou rozváděče vyrobené z materiálu SMC (Sheet Molding Compound). Tento článek se bude věnovat zkoumání těchto aspektů udržitelnosti plastových rozváděčů z SMC, včetně jejich výroby, používání a likvidace.

Výroba SMC rozváděčů

Výroba kompozitních rozváděčů z materiálu SMC má několik výhod z hlediska udržitelnosti:

  1. Materiálová účinnost: SMC umožňuje výrobu složitých tvarů s minimálním odpadem materiálu. Skleněná vlákna a pryskyřice jsou pečlivě smíchány a lisovány do požadovaných forem, což minimalizuje ztráty.
  2. Snížená hmotnost: Kompozitní rozváděče z SMC jsou lehčí než kovové alternativy, což vede k nižšímu energetickému vytížení při jejich výrobě a snižuje náklady na dopravu.
  3. Nízká energie pro zpracování: V porovnání s některými jinými materiály, jako je ocel, vyžaduje výroba SMC méně energie.

Používání polyesterových kompozitních rozváděčů z SMC

Během provozu kompozitních rozváděčů z SMC jsou zřejmé některé udržitelné výhody:

  1. Odolnost vůči koroznímu působení: SMC je odolný vůči koroznímu působení, což snižuje potřebu údržby a prodlužuje životnost rozváděčů.
  2. Izolační vlastnosti: Polyesterové rozváděče z SMC se často používají v elektrotechnických aplikacích díky svým dobrým izolačním vlastnostem, což přispívá k bezpečnosti a minimalizaci ztrát energie.

Srovnání s alternativními materiály

Při srovnání s kovovými rozváděči, jako je ocel, a jinými plastovými materiály, SMC často nabízí výhody z hlediska udržitelnosti. Lehkost, odolnost vůči koroznímu působení a izolační vlastnosti přispívají ke snížení environmentálního dopadu během celého životního cyklu produktu.

Likvidace a recyklace

Když přijde na konec životního cyklu plastových rozváděčů z SMC, existují způsoby, jak minimalizovat jejich dopad na životní prostředí:

  1. Recyklace: SMC materiál může být recyklován. To znamená, že materiál z likvidovaných rozváděčů může být znovu využit při výrobě nových produktů.
  2. Správná likvidace: Je důležité, aby byly rozváděče likvidovány správným způsobem, aby se minimalizovala negativní environmentální dopady. Recyklace nebo energetické využití jsou vhodnými způsoby likvidace.

Naše společnost Elplast - KPZ Rokycany, spol. s r. o. je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL. Společnost ASEKOL zajišťuje sběr a ekologické zpracování vysloužilého elektrozařízení. Také garantuje kvalitu ekologického nakládání s elektroodpadem.

Po skončení životnosti, či při poškození, lze jednoduše rozváděč bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech a dalších více jak 1200 místech v celé České republice. Mapu sběrných míst naleznete zde.

Plastové rozváděče vyrobené z materiálu SMC jsou atraktivní volbou z hlediska udržitelnosti. Jejich materiálová účinnost, nízká hmotnost a dlouhá životnost přispívají ke snižování environmentálního dopadu. Je důležité dbát na správnou likvidaci a recyklaci, aby se minimalizovaly negativní dopady na životní prostředí. Plastové rozváděče z SMC představují jednu z cest k energeticky efektivní a udržitelné budoucnosti elektroinstalací.