Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Řešení napojení stavby domu

Řešení napojení stavby domu

Začínáte stavět?

Krok 1: Napojení elektrické energie!

Napojení elektrické energie u stavby rodinného domu se dá realizovat mnoha způsoby. V začátku je nutné zohlednit dobu stavby a požadavky na budoucí stav připojení. Nezanedbatelný pohled je i z hlediska finančního.

 1. Napojení stavby domu pomocí dočasného odběru
 2. Napojení stavby domu z finálního elektroměrového rozváděče a dočasné zásuvkové skříně
 3. Napojení stavby domu z finálního elektroměrového rozváděče a stálé zásuvkové skříně

Ve všech případech je nutné napojení elektroměrového rozváděče z přípojkové skříně distribuční společnosti a proto je nutné napřed kontaktovat distributora ohledně zřízení přípojky. Dále je nutné, aby veškeré instalační práce prováděl pracovník s potřebným elektrotechnickým vzděláním.

 


 

1. Napojení stavby domu pomocí dočasného odběru

Napojení je provedeno přes přenosný elektroměrový rozváděč vybavený zásuvkami, neboli přes staveništní rozváděč. Staveništní rozváděč již obsahuje potřebné jištění a chránění zásuvek. Toto řešení je vhodné především pro stavební firmy, které využijí staveništní rozváděč opakovaně. Staveništní rozváděč se používá na kratší období pouze po dobu stavby a pro následující běžný provoz rodinného domu je nutné osadit stálý elektroměrový rozváděč, například PER 2/3f/40 pilíř (Modul). Kvůli odběru je tedy pak nutné řešit odběrné místo s distributorem celkem 2x.

Vhodné rozváděče:

staveništní rozváděč PER - ST 40A (Modul) - na obrázku

Výhody řešení:

 • možnost opakovaného použití rozváděče na stavbách
 • rychlá montáž

 

Nahoru ^

2. Napojení stavby domu z finálního elektroměrového rozváděče a dočasné zásuvkové skříně

Napojení je provedeno přes elektroměrový rozváděč, který se bude používat i po ukončení stavby, respektive v běžném provozu rodinného domu. S ohledem na rozsah elektrifikace domácnosti je nejběžnější třífázové dvousazbové měření. Protože stavba má svá specifika a zásuvky musí být před zásuvkami pro zařízení stavby zařazeny jističe a chrániče. V běžném elektroměrovém rozváděči není prostor pro osazení jističů a chráničů pro zásuvky a je nutné tato zařízení osadit do samostatného prostoru. Nejméně nákladné je tak umístit za elektroměrový rozváděč zásuvkovou skříň, která již bude obsahovat potřebné jištění a chránění. Zásuvkovou skříň však nedoporučujeme osadit přímo na plastový pilířek, protože může nevhodnou montáží dojít k porušení krytí rozváděče a k omezení přístupu (úprava, demontáž) zásuvkové skříně vlivem plombování elektroměrového rozváděče. Zásuvkovou skříň ale lze osadit na jakoukoliv podpěru vedle elektroměrového rozváděče. Po ukončení stavby se demontuje zásuvková skříň, kterou lze následně osadit například do garáže, pergoly, kůlny, a demontuje se i podpěra. 

Vhodné rozváděče:

PER 2/3f/40 v pilíři (AHVO) - na obrázku

PER 2/3f/40 pilíř (Modul)

PER 2/3f/40 33.1.3 pilíř (3D)

zásuvkové skříně lze pořídit ve všech prodejnách elektro

Výhody řešení:

 • cena řešení
 • není nutné řešit připojení odběrného místa s distributorem 2x (dočasný a trvalý odběr)

 

Nahoru ^

3. Napojení stavby domu z finálního elektroměrového rozváděče a stálé zásuvkové skříně

Napojení je provedeno přes elektroměrový rozváděč, který se bude používat včetně zásuvek i po ukončení stavby, respektive v běžném provozu rodinného domu. S ohledem na rozsah elektrifikace domácnosti je nejběžnější třífázové dvousazbové měření. Protože stavba má svá specifika a zásuvky musí být před zásuvkami pro zařízení stavby zařazeny jističe a chrániče. V běžném elektroměrovém rozváděči není prostor pro osazení jističů a chráničů pro zásuvky a je nutné tato zařízení osadit do samostatného prostoru. Životnost zásuvek nebo celých zásuvkových skříní je omezená. Největší vliv na životnost má UV záření, které způsobuje relativně rychlou degradaci termoplastů. Dlouhou životnost zásuvek lze zajistit například skrytím do skříně z termosetického polyesteru. Zásuvkovou skříň lze tedy uzavřít celou do další skříně. Toto opatření také zabrání neoprávněné manipulaci se zařízením. Zásuvky lze pak využívat kdykoliv i po ukončení stavby a životnost celého zařízení bude více jak 30 let. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejkomfortnější řešení, je jeho pořizovací cena také vyšší. Proto je nutné zvážit, zda budou zásuvky po ukončení stavby opravdu využívány.

Příklad sestavy rozváděčů:

PER 2/3f/40 33.1.3 pilíř (3D)

Skříň bez náplně PR 3.1.2 na sokl IP43 (3D)

Štítek blesk trojúhelník 10.5x10.5 mm

Jednobodový zámek FAB

Sokl SO 3.1.2 (3D)

Základ ZK 0.1.2 (3D)

- vše na obrázku

zásuvkové skříně lze pořídit ve všech prodejnách elektro

Výhody řešení:

 • omezení přístupu neoprávněných osob k zásuvkám
 • životnost více jak 30 let
 • zásuvky lze využívat i po ukončení stavby
 • není nutné řešit připojení odběrného místa s distributorem 2x (dočasný a trvalý odběr)

 

Nahoru ^

Naši technici jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy a pomoct s návrhem řešení připojení stavby. Kontakty jsou zde.